Alzheimerova choroba – Ako rozpoznať príznaky a ako s ňou žiť

Alzheimerova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postupne vedie k stratám pamäti, zhoršenému mysleniu a zmenám osobnosti. Aby ste mohli rozpoznať príznaky a žiť s Alzheimerovou chorobou, je dôležité vedieť, na čo si máte dávať pozor a ako si pomôcť alebo pomôcť postihnutému.

Príznaky Alzheimerovej choroby

 1. Strata krátkodobej pamäti – Zabúdanie nedávnych udalostí alebo rozhovorov.
 2. Ťažkosti s plánovaním a riešením problémov – Ťažkosti pri vykonávaní zložitejších úloh, ako je napríklad sledovanie receptu alebo vykonávanie matematických výpočtov.
 3. Zabúdanie na známe miesta – Strata orientácie, zabúdanie na to, ako sa dostať domov alebo na iné známe miesta.
 4. Zmeny v nálade alebo správaní – Úzkosť, podráždenosť, apatia alebo zmeny osobnosti.
 5. Úbytok slovnej zásoby – Ťažkosti s komunikáciou, hľadanie správnych slov alebo náhrada slov nesúvisiacimi výrazmi.
 6. Zhoršené úsudky a rozhodovanie – Napríklad problémy pri riadení financií alebo pri rozhodovaní o vhodnom oblečení podľa počasia.
 7. Problémy pri výkonávaní každodenných činností – Ťažkosti pri vykonávaní bežných úloh, ako je kúpanie, obliekanie alebo jedenie.
 8. Zabúdanie na dátumy, čas a ročné obdobia – Zmiešanie minulosti s prítomnosťou, strata poňatia o čase.

Ako funguje dôchodkový druhý pilier.

Ako žiť s Alzheimerovou chorobou

 1. Informujte sa – Získajte čo najviac informácií o ochorení, jeho príčinách, príznakoch a liečbe, aby ste vedeli, čo môžete očakávať.
 2. Navštívte lekára – Pri podozrení na Alzheimerovu chorobu je dôležité vyhľadať lekára, ktorý môže stanoviť diagnózu a navrhnúť vhodnú liečbu.
 3. Plánujte budúcnosť – Diskutujte s postihnutým a rodinou o záležitostiach týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti, finančnej situácie a podpory v domácnosti.
 4. Upravte životný štýl – Zdravý životný štýl a pravidelná fyzická aktivita môžu pomôcť zmierniť príznaky Alzheimerovej choroby a zlepšiť kvalitu života. Zahrňte do stravy zdravé potraviny, ako sú ovocie, zelenina, celozrnné produkty a ryby, a obmedzte príjem nasýtených tukov a cukru.
 5. Podpora kognitívnych funkcií – Stimulujte myseľ postihnutého človeka pomocou čítania, hádaniek, logických úloh, hrania hier a iných aktivít, ktoré podporujú kognitívne schopnosti.
 6. Sociaálna interakcia – Udržiavanie spoločenských kontaktov môže zlepšiť kvalitu života človeka s Alzheimerovou chorobou. Podporujte postihnutú osobu v navštevovaní príbuzných, priateľov, alebo zúčastňovaní sa na sociálnych podujatiach a aktivitách.
 7. Zabezpečte bezpečné prostredie – Upravte prostredie tak, aby bolo bezpečné a pohodlné pre postihnutú osobu. Odstráňte potenciálne nebezpečné predmety, zabezpečte osvetlenie a vytvorte jasné orientačné body, ako sú hodiny alebo kalendáre.
 8. Upravte očakávania – Buďte trpezliví a prispôsobte svoje očakávania podľa aktuálnych schopností postihnutého človeka. Zohľadnite, že osoba s Alzheimerovou chorobou potrebuje čas na vykonávanie úloh a môže potrebovať viac pomoci a podpory.
 9. Vyhľadajte podporu – Vytvorte si sieť podpory z rodiny, priateľov, zdravotníckych pracovníkov a podporných skupín pre Alzheimerovu chorobu. To vám môže poskytnúť rady, informácie a emocionálnu podporu pri zvládaní náročných situácií.
 10. Starajte sa o seba – Ako opatrovateľ je dôležité nezanedbávať svoje vlastné potreby. Dbajte na svoje zdravie, udržujte zdravý životný štýl a neváhajte požiadať o pomoc, keď ju potrebujete.

Alzheimerova choroba je náročná pre postihnutú osobu aj pre jej rodinu a opatrovateľov. Avšak s informáciami, podporou a primeraným prístupom je možné zmierniť príznaky a zlepšiť kvalitu života pre všetkých pacientov.